Turundus

Mentor Ilona Tint

TEAkadeemia ehk Teadliku Ettevõtluse Akadeemia on unikaalse lähenemisega ettevõtluskool Tartus. Pakume ettevõtjatele TEAkadeemia ärikiirendi programmi, kus mentortundide põhimõttel asud eduka ettevõtluse kiirteele. Mentortunnid toimuvad igal E, T, N kell 14-16:30 Tartu Ettevõtluskeskuses ja on ära jagatud kindlate teemade vahel. Lisaks koguprogrammi läbimisele on võimalik õppida ärikiirendis käsitletavaid teemasid ka eraldi.

Turundus

Sotsiaalmeedia turunduses saad ülevaate turundusest ja selle rollist ettevõtluses. Tänu sellele mõistad paremini ennast, oma toodet/teenust ja klienti. Tegeleme sisuloome, erinevate turunduskanalite ja turunduse töövahenditega. Kokkuvõttes valmib põhjalik Sinu väärtustest lähtuv turundusstrateegia.

Mentor Ilona Tint

Minu moto:

Enamus asju ei ole nii keerulised, päriselt!

Sisult olen ma chillpreneur ehk selline ettevõtja, kes teeb asju täpselt nii, et mul hea oleks! Ma olen aktiivne mitmes eri valdkonnas: turundus ja sotsiaalmeedia, noorsootöö, rahatarkus ning tänu sellele oskan näha võimalusi, mida keegi teine ei näeks.

Tänu läbipõlemise kogemusele on minu fookuseks nüüd päriselt targalt ja tasakaalukalt töötamine.

Mentorina olen mina see inimene, kes lihtsustab sinu jaoks pealtnäha keerulised teemad ning elab sulle cheerleaderina kaasa!

Olen ettevõtja, kutsega noorsootöötaja ja mitteformaalse hariduse edasiandja, turunduse- ja sotsiaalmeedia spetsialist mikroettevõtja fookusega.

Muutus algab siis, kui Sa otsustad!

Klientide tagasiside