Coaching

Tulevik on meie tänaste otsuste peegel.

Kaardistame probleemi

Paneme paika eesmärgi

Jõuame eesmärkideni

Coachingu (eesti k kootsingu) suhe põhineb partnerlusel, mille eesmärk on inimese areng ja tegevuste tulemuslikkuse suurendamine. Koostöö nurgakiviks on loominguline lähenemine arvestades inimese terviklikkust. Koostöös kasutame lähtuvalt kliendi vajadustest erinevaid tehnikaid, juhindudes Co-active ja Grow mudelist.

Coaching sobib ettevõtjale või ettevõtte juhile, kes soovib läbi konkreetsete tegevussammude mingile konkreetsele küsimusele või probleemile lahendust leida.

Coachingu protsess koosneb erinevatest etappidest, mis moodustavad tervikliku teekonna. Koostöö aluseks on usaldus ning kindlaksmääratud kokkulepped ja eesmärgid, mis saavutatakse seitsmel coachingu sessioonil.

Coachina vaatan kõike läbi uudishimu, õpin inimest ja tema vajadusi tundma kuulamise ja muutust käivitavate küsimuste esitamise kaudu.

Coachingu tegevusplaan

I sessioon: koostööks sobiva keskkonna loomine

Esimesel kohtumisel saame omavahel lähemalt tuttavaks, loome koostööd toetava ja usaldusliku keskkonna ning koostame kirjalikud kokkulepped, millest koostöös juhindume. Koostöö aluseks on kliendipoolne regulaarne kirjalik tagasiside enne iga järgmist coachingu sessiooni, millega saame teekonnal toimuvad muutused kaardistada ning koostöö tulemuslikkust hinnata.

II sessioon: õige sihtpunkti leidmine

Teisel kohtumisel paneme paika eesmärgi(d), mida klient soovib koostöö käigus saavutada. Vaatame, milline on kliendi hetkeseis ja tulevikuvisioon kasutades nelja erinevat tasandit: mõistuse, keha, emotsioonide ja väärtuste tasand.

III - VI sessioon: koos teekonnal liikumine

Neljal järgmisel kohtumisel alustame teekonda kliendi püstitatud eesmärkide saavutamiseks läbi loovate lahenduste kasutades co-active mudeli metoodikat.

VII sessioon: teekonna mõtestamine

Viimasel kohtumisel teeme koostööst kokkuvõtted ja vaatame kahepoolse tagasisidestamise abil läbitud teekonnale tagasi. Kliendi kirjaliku tagasiside põhjal kaardistatame koostöö käigus toimunud muutused ja saavutatud eesmärgid. Vajadusel jätkame teekonda ja kaardistame edasised suunad ja eesmärgid.

Kui jõudsid siia, siis on coaching Sinu jaoks järgmine samm ettevõtluse teekonnal.  Alusta tasuta 30-minutilisest sessioonist ja saame tuttavaks!

Kingitus! Sinule 30-minutit TASUTA konsultatsiooni.