Ettevõtluskoolitused

Mine nii kaugele, kui näed – kohale jõudes näed kaugemale.

Vii oma teadmised järgmisele tasemele

Sul on ettevõtlusunistus? Tee see teoks!

Intensiivkursus: Ettevõtluskoolitus äriplaani koostamise, turunduse ja raamatupidamisega

Koolituse tulemusena valmib osaleja äriideest läbimõeldud äriplaan.

Peale koolituse lõppu on osalejal võimalus saada tasuta 1 tund individuaalset nõustamist, et saada tagasisidet äriplaanile. 

Koolitus on Sulle, kui:

– Vajad tuge äriidee viimistlemisel, mis pakuks rõõmu ja majanduslikku kindlustunnet.

– Vajad teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas äriplaani koostada.

– Soovid luua turundusplaani, mis tooks edu müügis ja lähtuks Sinu väärtustest.

– Tahad mõista raamatupidamise keelt, et teha läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid.

– Tunned hirmu ja ebakindlust ettevõtja teekonna ees. 

Registreeru koolitusele kui: 

– Sa tunned, et soovid oma tööellu muutust, kuid Sul puudub täpne äriidee.

– Sinu kindel soov on alustada ettevõtja teekonda.

– Sul puuduvad teadmised ja oskused äriplaani vormistamiseks.

– Soovid ettevõtlusega alustamiseks kindlustunnet ja põhjalikku tegevuskava otsuste langetamiseks.

– Soovid leida võimaluse äriplaani finantseerimiseks.

Avastame koos:

– Milline on äriidee, mis paneb Sinu silmad särama ja loob küllust Sinu ellu.

– Kuidas Sinu senine töö- ja elukogemus on Sind ette valmistanud selle õige äriidee jaoks.

– Milline on SINUST lähtuv konkurentsieelis!

– Millised teadmised ja oskused on Sul olemas  nõuetekohase äriplaani koostamiseks.

– Kui lihtne on tegelikult ettevõtjaks saamine.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Äriidee viimistlemine, mis toetab Sinu tõelist olemust!

– Äriplaani olemus ja finantseerimine.

– Ettevõtluse olemus ja seadusandlus.

– Toote/teenuse disain.

– Ettevõtte eesmärgid ja turundamine.

– Põhjaliku väärtuspõhise turundusplaani koostamine.

– Tööõigus ja töötervishoid ning tööohutus ettevõttes.

– Raamatupidamise korraldamine ja maksunduse alused.

– Finantsplaneerimine ja erinevad tuluallikad.

– Äriplaanide kaitsmine.

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood:  8 nädalat ehk 100 akadeemilist tundi, millest 27 tundi auditoorset tööd koolitajaga veebikeskkonnas

Toimumiskoht: veebis e-õppena

Koolituse maksumus: 1220 € km-ga

Ettevõtlik Mõte on Töötukassa koolituskaardi partner.

Ettevõtluskoolitus äriplaani koostamise, kodulehe loomise, turunduse ja raamatupidamisega

Ettevõtluskoolituse käigus valmib osaleja äriideest läbimõeldud äriplaan. Lisaks äriplaanile koostab osaleja oma ettevõttele põhjaliku turundusplaani, loob kodulehe ning seadistab toimiva raamatupidamissüsteemi.

Koolitus on Sulle, kui:

– Sa soovid alustada ettevõtlusega.

– Vajad teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas äriplaani koostada ja ettevõtlusega alustada.

– Soovid läbida tervikliku koolituse, mis annab Sulle teadmised ja oskused ka oma äri edukaks turundamiseks.

– Tunned huvi raamatupidamise praktilise korraldamise vastu.

Registreeru koolitusele, kui: 

– Soovid teha teoks oma ettevõtlusunistuse.

– Sa tahad oma unistuse vormistada korrektseks äriplaaniks ja taotleda sellele rahastuse.

– Soovid langetada oma ettevõttes läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid.

– Sind kõnetab kaasaegne väärtuspõhine turundus, tänu millele leiad õiged kliendid.

– Raamatupidamise põnev maailm köidab Sind ja soovid aru saada toimingutest, mis on ettevõtte igapäevaseks toimimiseks olulised.

Avastame koos:

– Ettevõtlikkuse, mis on Sinus oodanud avastamist.

– Sihikindluse, mis tagab Sinu äriplaanile rahastuse saamise.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Sinu äriidee rahastamisvõimalused.

– Tugistruktuuride loomine, et luua ja säilitada ettevõtlusvabadust.

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood:  13 nädalat ehk 225 akadeemilist tundi, millest 42 tundi auditoorset tööd koolitajaga veebikeskkonnas

Toimumiskoht: veebis e-õppena

Koolituse maksumus: 2000 € km-ga

Ettevõtlik Mõte on Töötukassa koolituskaardi partner.

 

Ettevõtluskoolitus koos äriidee leidmise, äriplaani koostamise, kodulehe loomise, turunduse ja praktikaga

Ettevõtluskoolituse käigus leiab osaleja äriidee, mis paneb tema silmad päriselt särama ning äriideest valmib läbimõeldud äriplaan. Lisaks äriplaanile koostab osaleja oma ettevõttele põhjaliku turundusplaani ja loob kodulehe. Lisaks läbib koolitusel osaleja põhjaliku 60-tunnise praktika Tartu Ettevõtluskeskuses, kus saab kohe reaalselt oma uued teadmised ja oskused proovile panna.

Koolitus on Sulle, kui:

– Sa soovid alustada ettevõtlusega.

– Soovid leida ÕIGE äriidee, mis sütitab Sinus tõelise kire.

– Vajad teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas äriplaani koostada ja ettevõtlusega alustada.

– Soovid läbida tervikliku koolituse, mis annab Sulle teadmised ja oskused ka oma äri edukaks turundamiseks.

Registreeru koolitusele, kui: 

– Soovid teha teoks oma ettevõtlusunistuse.

– Sa tahad oma unistuse vormistada korrektseks äriplaaniks ja taotleda sellele rahastuse.

– Soovid langetada oma ettevõttes läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid.

– Sind kõnetab kaasaegne väärtuspõhine turundus, tänu millele leiad õiged kliendid.

Avastame koos:

– Äriidee, mis võimaldab Sul edaspidi töötegemist päriselt nautida ja pakub Sulle eneseteostust.

– Ettevõtlikkuse, mis on Sinus oodanud avastamist.

– Sihikindluse, mis tagab Sinu äriplaanile rahastuse saamise.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Sinule sobiva äriidee leidmine.

– Sinu äriidee rahastamisvõimalused.

– Tugistruktuuride loomine, et luua ja säilitada ettevõtlusvabadust.

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood: 13 nädalat ehk 260 akadeemilist tundi, millest 164 tundi e-õppena, 36 tundi auditoorset tööd koolitajaga veebikeskkonnas, 60 tundi praktikat

Toimumiskoht: veebis e-õppena ja Tartu Ettevõtluskeskuses praktikana

Koolituse maksumus: 2500 € km-ga

Ettevõtlik Mõte on Töötukassa koolituskaardi partner.

 

Oled alustav või tegutsev ettevõtja? Vii oma tegevus järgmisele tasemele!

Ettevõtte käivitamise tervikprogramm

Ettevõtte käivitamise tervikprogramm on mõeldud alustavale või tegutsevale ettevõtjale, kes soovib põhjalikult planeerida oma sammud esimesel tegevusaastal, et jõuda soovitud müüginumbriteni ja teha läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid.  

Koolituse käigus lood koolitaja juhendamisel ise oma ettevõttele kodulehe ja koostad personaalse ning Sinu väärtusi peegeldava turundusplaani.

Koolitus on Sulle, kui:

– Oled alustav või tegutsev ettevõtja, kes soovib tuge läbimõeldud otsuste tegemiseks ettevõtluses.

– Oled seadnud endale ettevõtjana eesmärgid ning soovid need reaalses elus teoks teha.

– Sinu eesmärk on selgelt määratleda oma klient ja luua müügitunnel, mis viiks ostuotsuseni.

– Soovid saada teadmisi ja praktilisi oskusi, et valmistada endale ise koduleht ning omandada oskus seda hallata.

– Sinu eemärk on teha omanäolist ja konkurentidest eristuvat turundust, mis loob lojaalse kliendibaasi. 

– Tahaksid osata kasutada turunduses nii tehisintellekti kui mõista turunduse tehnilist keelt.

– Soovid sisse seada oma ettevõtte raamatupidamise ja mõista detailideni, kuidas ettevõtjana langetada otsuseid, mis looksid suuremat kasumit.

Registreeru koolitusele kui: 

– Soovid olla teadlik ettevõtja, kes valdab oma ettevõttes põhjalikult nii turundust kui raamatupidamist.

– Soovid end kurssi viia väärtuspõhise turunduse põhitõdedega.

– Tahad mõista, kuidas raamatupidamist teha seaduskuulekalt, kuid kasutada ära ettevõtluse hüved.

– Kodulehe loomine on miski, millest Sul on selge visioon ja soovid selle ise teoks teha ning omandada oskuse seda hiljem ka hallata.

Avastame koos:

– Kes on päriselt Sinu kliendid!

– Kuidas luua müügitunnel, mis viib kliendi lõpliku ostuotsuseni!

– Kuidas luua terviklik ja Sinu konkurentsieelist peegeldav koduleht!

– Milline on Sinu väärtusi peegeldav turundusplaan!

– Kui lihtne on tegelikult teha turundust, kui Sulle on abiks tänapäevased vahendid.

– Kuidas hästitoimiv raamatupidamissüsteem on läbimõeldud ettevõtlusotsuste tegemise aluseks.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Klienditeekonna kaardistus ja müügitunneli loomine.

– Isiksustatud turundusplaani koostamine.

– Tervikliku ja kasutajasõbraliku kodulehe loomine.

– Tehniline turundus ja tehisintellekti kasutamine turunduses.

– Enda ettevõtte raamatupidamissüsteemi sisseseadmine.

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood: 9 nädalat ehk 200 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset tööd koolitajaga veebikeskkonnas

Toimumiskoht: veebis e-õppena

Koolituse maksumus: 1944 € km-ga

Ettevõtlik Mõte on Töötukassa koolituskaardi partner.

Ettevõtte käivitamise tervikprogramm Tartus

Ettevõtte käivitamise tervikprogramm Tartus on mõeldud alustavale või tegutsevale ettevõtjale, kes soovib põhjalikult planeerida oma sammud esimesel tegevusaastal, et jõuda soovitud müüginumbriteni ja teha läbimõeldud juhtimisalaseid otsuseid.  

Koolituse käigus lood koolitaja juhendamisel ise oma ettevõttele kodulehe ja koostad personaalse ning Sinu väärtusi peegeldava turundusplaani. Lisaks tutvud turunduse tehnilise poolega ja läbid 20 õppepäeva praktikat Tartu Ettevõtluskeskuses.

Koolitus on Sulle, kui:

– Oled alustav või tegutsev ettevõtja, kes soovib tuge läbimõeldud otsuste tegemiseks ettevõtluses.

– Oled seadnud endale ettevõtjana eesmärgid ning soovid need reaalses elus teoks teha.

– Sinu eesmärk on selgelt määratleda oma klient ja luua müügitunnel, mis viiks ostuotsuseni.

– Soovid saada teadmisi ja praktilisi oskusi, et valmistada endale ise koduleht ning omandada oskus seda hallata.

– Sinu eemärk on teha omanäolist ja konkurentidest eristuvat turundust, mis loob lojaalse kliendibaasi. 

– Tahaksid osata kasutada turunduses nii tehisintellekti kui mõista turunduse tehnilist keelt.

– Soovid sisse seada oma ettevõtte raamatupidamise ja mõista detailideni, kuidas ettevõtjana langetada otsuseid, mis looksid suuremat kasumit.

– Oled loomult pigem praktik ja soovid õpitud oskusi Ettevõtluskeskuses läbitava praktika käigus kohe rakendama hakata.

Registreeru koolitusele kui: 

– Soovid olla teadlik ettevõtja, kes valdab oma ettevõttes põhjalikult nii turundust kui raamatupidamist.

– Soovid end kurssi viia väärtuspõhise turunduse põhitõdedega.

– Tahad mõista, kuidas raamatupidamist teha seaduskuulekalt, kuid kasutada ära ettevõtluse hüved.

– Kodulehe loomine on miski, millest Sul on selge visioon ja soovid selle ise teoks teha ning omandada oskuse seda hiljem ka hallata.

– Soovid õpitud oskused ja teadmised kohe praktikasse rakendada.

Avastame koos:

– Kes on päriselt Sinu kliendid!

– Kuidas luua müügitunnel, mis viib kliendi lõpliku ostuotsuseni!

– Kuidas luua terviklik ja Sinu konkurentsieelist peegeldav koduleht!

– Milline on Sinu väärtusi peegeldav turundusplaan!

– Kui lihtne on tegelikult teha turundust, kui Sulle on abiks tänapäevased vahendid.

– Kuidas hästitoimiv raamatupidamissüsteem on läbimõeldud ettevõtlusotsuste tegemise aluseks.

– Et põhjalik praktika vastab ka kõikidele neile küsimustele, mis päris elus tegutsema hakates esile kerkivad.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Klienditeekonna kaardistus ja müügitunneli loomine.

– Isiksustatud turundusplaani koostamine.

– Tervikliku ja kasutajasõbraliku kodulehe loomine.

– Tehniline turundus ja tehisintellekti kasutamine turunduses.

– Enda ettevõtte raamatupidamissüsteemi sisseseadmine.

– Põhjalik praktika Tartu Ettevõtluskeskuses mahus 20 õppepäeva.

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood: 12 nädalat ehk 225 akadeemilist tundi, millest 33 tundi auditoorset tööd koolitajaga veebikeskkonnas ja 20 õppepäeva praktikat Tartu Ettevõtluskeskuses

Toimumiskoht: veebis e-õppena ja Tartu Ettevõtluskeskuses praktikana

Koolituse maksumus: 2500 € km-ga

Ettevõtlik Mõte on Töötukassa koolituskaardi partner.

Turunduskoolitus kodulehe ja väärtuspõhise turundusplaani loomisega

Koolitus on Sulle, kui:

– Soovid saada teadmisi ja praktilisi oskusi, et valmistada endale ise koduleht ning omandada oskus seda hallata.

– Sinu eemärk on teha omanäolist ja konkurentidest eristuvat turundust, mis loob lojaalse kliendibaasi. 

– Tahaksid osata kasutada turunduses nii tehisintellekti kui mõista turunduse tehnilist keelt.

Registreeru koolitusele, kui: 

– Soovid olla teadlik ettevõtja, kes valdab põhjalikult kaasaegse turunduse keelt.

– Soovid end kurssi viia väärtuspõhise turunduse põhitõdedega.

– Kodulehe loomine on miski, millest Sul on selge visioon ja soovid selle ise teoks teha ning omandada oskuse seda hiljem ka hallata.

– Soovid osata turunduses kasutada tehnilisi lahendusi ning luua reklaamikampaaniaid Googles, Metas ja kasutada ChatGPT-d.

Avastame koos:

– Kuidas luua terviklik ja Sinu konkurentsieelist peegeldav koduleht!

– Milline on Sinu väärtusi peegeldav turundusplaan!

– Kui lihtne on tegelikult teha turundust, kui Sulle on abiks tänapäevased vahendid.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Isiksustatud turundusplaani koostamine.

– Tervikliku ja kasutajasõbraliku kodulehe loomine.

– Tehniline turundus ja tehisintellekti kasutamine turunduses.

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood: 5 nädalat ehk 35 akadeemilist tundi, millest 27 tundi auditoorset tööd koolitajaga veebikeskkonnas

Toimumiskoht: veebis e-õppena

Koolituse maksumus: 1600 € km-ga

Raamatupidamine

Raamatupidamise koolitus ettevõtjatele koos majandusaasta aruande koostamisega

Osalejal on kõikidele õppematerjalidele eluaegne ligipääs, mis võimaldab koolituse materjale igal ajal uuesti läbi töötada ja raamatupidamissüsteemi arendada.

Koolitus on Sulle, kui:

– Oled tegutsev ettevõtja

– Soovid ise oma ettevõtte raamatupidamist korraldada ja teostada. 

Registreeru koolitusele, kui: 

– Soovid mõista raamatupidamise põhitõdesid ja seadusandlust.

– Soovid ise oma ettevõtte raamatupidamist sisse seada ja praktiliselt teostada.

– Soovid ise majandusaasta aruannet koostada ja esitada.

Avastame koos:

– Kui lihtne ja loominguline võib raamatupidamine tegelikult olla.

– Kuidas optimeerida kulusid ja suurendada tulusid.

– Kui mugav on hallata süsteemi, mille oled ise loonud.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Ettevõtluse ja raamatupidamise ABC.

– Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktiva programmis.

– Ettevõtte personali haldus ja kaasnev seadusandlus.

– Majandusaasta aruande koostamine.

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood: 4 nädalat

Toimumiskoht: veebis e-õppena

Koolituse maksumus: 740 € km-ga

Praktiline raamatupidamiskoolitus edasijõudnutele koos digipädeva finantsjuhtimisega

Koolitus sobib raamatupidajale, kes soovib täiendada ja värskendada oma teadmisi valdkonnas.

Osalejal on kõikidele õppematerjalidele eluaegne ligipääs, mis võimaldab koolituse materjale igal ajal uuesti läbi töötada ja raamatupidamissüsteemi arendada.

Koolitus on Sulle, kui:

– Oled raamatupidamist praktiseerinud, kuid soovid värskendada ja täiendada oma teadmisi.

Registreeru koolitusele, kui: 

– Soovid põhjalikke teadmisi raamatupidamise põhitõdede, seadusandluse, korraldamise kohta.

– Soovid raamatupidamise korraldamisel erinevad digilahendused enda kasuks tööle panna.

– Soovid ise luua praktilise ja hästi toimiva raamatupidamissüsteemi.

– Soovid omandada oskuse koostada  finantsprognoose ettevõtjatele juhtimisotsuste toetamiseks.

– Soovid saada kohe võimaluse omandatud oskuste praktiliseks rakendamiseks Ettevõtlik Mõte raamatupidamise büroos iseseisva teenuseosutajana.

– Soovid saada 6 kuud tasuta ligipääsu kogukonda “Stressivabam raamatupidamine”, kus jagatakse hulganisti kasulikke nippe praktilise raamatupidamise korraldamiseks.

Avastame koos:

– Kui lihtne ja loominguline võib raamatupidamine tegelikult olla.

– Kuidas optimeerida kulusid ja suurendada tulusid.

– Kui mugav on hallata hästi toimivat süsteemi, mille oled ise loonud.

– Kui palju on Sinus peidus kasutamata potentsiaali oma ettevõtte edukamaks disainimisel.

Koolitusel käsitletavate teemade lühiülevaade:

– Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktiva programmis

– Ettevõtte personalihaldus ja kaasnev seadusandlus

– Majandusaasta aruande koostamine

– Finantsanalüüs- ja juhtimine

– Digilahendused majandusarvestuses ja finantsjuhtimises

Loe põhjalikumalt õppekavast.

Koolitusperiood: 8 nädalat ehk 70 akadeemilist tundi: 10 akadeemilist tundi auditoorset tööd koolitajaga veebikeskkonnas, 30 akadeemilist tundi videomaterjale, 30 tundi juhendatud praktikat

Toimumiskoht: veebis e-õppena

Koolituse maksumus: 1300 € km-ga

Koolituste tagasiside