Äriplaanid müügiks

Ära pelga abi küsida, koos on kergem. 

Sisukord

Habemeajamisteenus

Barber tähendab habemeajajat, kuid tänapäeval lisaks ta lõikab ka juukseid ja kujundab soenguid-teeb vajadusel stiilimuutuse.Tahan luua salongi, kus mehed käivad hea meelega.

Äriplaan sai toetuse: 2022 aastal
Lehekülgede arv: 17
Äriplaani hind: 70€
 
assistenditeenuse äriplaan müügiks

Assistenditeenus mikro- ja väikeettevõtetele

Ettevõte pakub kompaktset, kvaliteetset ja kasumlikku assistendi- ja juhiabiteenust ehitus- ja müügiettevõtetele, kes vajavad osakoormusega assistenti. Assistenditeenuse pakkumisel seatakse esikohale klient – teenus lähtub kliendi vajadustest ja konkreetsed teenuse osad töötatakse välja koostöös kliendiga. Ettevõte osutab juhiabi-, assistendi- ja sekretäriteenuseid seal, kus vaja ja mahus, mida klient soovib.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 40
Äriplaani hind: 98€
 

Arendavad tooted eelkooliealistele lastele

Ettevõttel on kaks tootesarja, mis on suunatud eelkooliealistele lastele. Üheks suunaks on leidlikud ja arendavad tegevusjuhised, mis aitavad lastel aega sisustada. Teine tooteseeria koondab personaliseeritud kingitusi lastele, mis omavad ühtlasi ka praktilist funktsiooni.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 25
Äriplaani hind: 84€
 

Kinnisvara korraldamise täisteenus

Äriplaani eesmärgiks on asutada peamiselt kinnisvara korraldamise täisteenust (“võtmed kätte”) pakkuv ettevõte. Ettevõttel on kolm põhilist teenust, mis täiendavad üksteist ja samas maandavad riske kui üks tegevussuund pole nii edukas. Põhiteenuseid on võimalik osta nii terve paketina kui etappidena. Kinnisvara korraldamise täisteenus (“võtmed kätte”) on peamiselt mõeldud eraisikutele, kes väärtustavad oma aega, keskkonda ja kes ei soovi ise (või pole selleks võimalust – asuvad välismaal) või ei oma piisavaid teadmisi, et tegeleda kogu kinnisvara omandamise ja/ või ehitamisega kaasnevate väljakutsetega.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 68
Äriplaani hind: 112€
 

Massaažiteenus

Äriplaani eesmärgiks on asutada massaažiteenust pakkuv ettevõte, mis on suunatud nii eraklientidele kui äriklientidele, kelle töö seisneb pidevalt sundasendites olemisega või ühelaadsete liigutuste tegemisega. Teenuse pakkumisel lähtutakse personaalselt kliendi probleemist ning vajadusest. Selleks, et massaaži mõju ja ravi oleks ka märgatav, koostatakse raviplaan, mille alusel on näha kliendi tulemust paranemisele. Klientide rahulolu on samuti üks olulisi aspekte ettevõtte jaoks.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 27
Äriplaani hind: 84€
 

Keeletoimetus

Ettevõte hakkab tegelema eri valdkonna tekstide keeletoimetamise, korrektuuri lugemise, ürituste kajastamise ja raamatute kirjutamisel tugiisikuks olemisega.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 30
Äriplaani hind: 84€
 

Koristusteenus

Harmooniliselt puhas kodu ja kontor läbi feng shui põhimõtetete rakendamise koristamises ja korrastamises. See on elustiil. Ettevõte pakub eraisikutele (kodud) ja firmadele (äripinnad) puhastusteenust vastava sagedusega, mida klient soovib. Kogu vajaminevad vahendid ja varustus on ettevõtte poolt, mis tähendab seda, et ettevõttel on selleks mahukat ja töökindlat sõiduvahendit tarvis. Lisateenusena pakutakse koolitusi puhastuse ja korrastusteenuse valdkonnas.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 60
Äriplaani hind: 112€
 

Sisustuselementide tootmine

Minu äriidee on tuua turule midagi täiesti uut – betoonist käsitööna valmistatud sisustuselemendid unikaalse loodusest inspireeritud disainiga trenditeadlikule ja kodu kaunistada armastavale inimesele.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 67
Äriplaani hind: 112€
 

Ehitusteenus

Puidust ehisliistude ja fassaadide ehitus, keerukamad üldehitus ja kipsitööd kvaliteeti ja esteetilisi detaile hindavale kliendile.

Äriplaan sai toetuse: 2021 aastal
Lehekülgede arv: 19
Äriplaani hind: 70€
 

Lugemis- ja kirjutamisraskusega laste toetamine

Ettevõte hakkab pakkuma teenuseid lugemis- ja kirjutamisraskustega lastele ja nende vanematele.

Äriplaan sai toetuse: 2020 aastal
Lehekülgede arv: 60
Äriplaani hind: 112€
 

Keeletoimetus- ja koolitusteenus

Ettevõte pakub kahte teenust: keeltoimetamis- ja koolitusteenust (teraapilise loovkirjutamise teenust). Keeletoimetamisteenuse sihtturuks on Eestis tegutsevad avaliku sektori asutused ja erasektori ettevõtted, kellel pole palgalisi keeletoimetajaid. Esimestel tegevusaastatel lisanduvad neile veel lõputöid kirjutavad kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengid. Koolitusteenuse sihtturuks on esialgu eraisikud.

Äriplaan sai toetuse: 2020 aastal
Lehekülgede arv: 32
Äriplaani hind: 84€
 

Kondiitritoodete valmistamine ja koolitused

Ettevõtte tegevusvaldkonnaks on kondiitritoodete valmistamine ja müümine ja kondiitrialaste koolituste läbiviimine.

Äriplaan sai toetuse: 2020 aastal
Lehekülgede arv: 33
Äriplaani hind: 84€
 

Aiandusalane nõustamine ja kujundamine

Äriplaani eesmärgiks on asutada igakülgse aiandusalase nõustamise ja kujundamise teenusega tegelev ettevõte. Mujal maailmas ja ka Eestis on suhteliselt tugevaks trendiks aianduses kujunenud maheaianduse ja lisaks vähese hooldusega aedade loomine. Seega on maheaia ja vähese hooldusega aedade loomine üks põhilisi suundasid antud ettevõttes. Peamisteks klientideks on esialgu eraisikud.

Äriplaan sai toetuse: 2020 aastal
Lehekülgede arv: 30
Äriplaani hind: 84€
 

Käsitööriiete disainimine ja tootmine

Ettevõte hakkab tegelema taaskasutus ja kultuuri väärtust kandvate Eesti käsitööriiete disainimise ja tootmisega. 

Äriplaan sai toetuse: 2019 aastal
Lehekülgede arv: 34
Äriplaani hind: 84€