E-ÕPPEKURSUS: RAAMATUPIDAMISE KOOLITUS JUHTIDELE


Sihtgrupp: alustavad või tegutsevad  mikroettevõtte juhid, kes soovivad teha ise alguses oma ettevõtte raamatupidamise.

Toimumisaeg: Igal ajal kui sulle sobib! Registreeri ennast ära ja  saadki edasised juhised alustamiseks.

TUTVUSTAV VIDEO nähtav siin: 

Koolituse formaat: Koolitus on toimub täies ulatuses videode vahendusel, seega on võimalik osaleda koolitusel kõikjal-kodus, tööl, puhkusel, Eestis, välismaal jne. Samas kõik õppematerjalid jäävad osalejatele elu lõpuni kasutada.

  • Igal neljapäeval tuleb meilile õppevideod ja ligipääs õppematerjalidele. Iga õppevideo vaatamise kohta on oluline anda tagasisidet;
  • Terve õppeperioodi jooksul on võimalik teha kokku individuaalseid videovestlusi koolitaja-raamatupidajaga kokku 2 tunni ulatuses, mille käigus on võimalik küsida täpsemalt ning saada lisatuge raamatupidamises;
  • märtsist-maini 2020 on võimalik koolitajaga leppida kokku 1 tundi videovestlust, et saada lisateadmisi ja tuge 2019. aasta majandusaasta aruande esitamiseks.

Maksumus: 125 eurot, mis sisaldab õppematerjale ja esitatud majandusaasta aruannet. 

Teemablokid õppenädalate kaupa:
1. nädala teema: Ettevõtlus tervikuna blokk tuletab meelde olulised baasteadmised. Õppevideod on koostatud alustavatele ettevõtjatele, kuid siiski väga olulised juba tegutsevale ettevõtjale. Tihti on meie arusaam erinevatest mõistetest ettevõtluses lünklik ja need videod ühtlustavad selle info.

1.1 Ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid
1.2 Ettevõtete erinevad vormid
1.3 Ettevõtte omanikud, juhatus ja rollid
1.4 Ettevõtlusega alustamine

2. nädala teema:  Raamatupidamise teoreetiline teemablokk annab põhjaliku, kuid vägagi elulise ülevaate raamatupidamise seadusandlusest. Kõige rohkem tehakse vigu algdokumentide määratluses ja ei kasutata ära kõiki võimalusi kulusid optimeerida. Selle bloki kõige väärtuslikumad nipid on kulude struktuuri loengus, kus käsitletakse erinevaid maksuvabasid kulutusi.
2.1 Raamatupidamise seadusandlus
2.2 Sise-eeskiri ja algdokument
2.3 Majandusaasta aruande olemus
2.4 Kulude struktuur
2.5 Tulude struktuur
2.6 Käibe- ja põhivarad
2.7 Kohustused ja omakapital
2.8 Käibemaks ja sellega seonduv
2.9 Deklaratsioonid

3. nädala teema: Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktivas on väga praktiline õppevideode blokk, kus koolitaja näitab videos täpselt ette, mida ja kuidas peab tegema programmis.  Nende videode vaatamise tulemusena on sul võimalik teha ära olulised toimingud oma ettevõtte raamatupidamises.
3.1 kasutajakonto tegemine Merit Aktivasse ja erinevad eelseadistused
3.2 müügiarve koostamine
3.3 kuludokumentide sisestamine
3.4 aruandva isiku kuluaruannete sisestamine
3.5 erinevate makseviiside kasutamine raamatupidamises
3.6 pangaväljavõtte sisestamine ja tehingute kinnitamine
3.7 põhivara arvestus ja sisestus
3.8 laoarvestuse kasutamine
3.9 pearaamatu kannete koostamine
3.10 käibeandmiku kasutamine kontrollimiseks

4. nädala teema: Digitaalsed lahendused raamatupidamise lihtsustamiseks annab ülevaate, et kuidas on võimalik efektiivselt oma aega kasutada. Tänapäeval suudavad programmid väga palju raamatupidajate töid asendada.
4.1 e-arve olemus ja  seadistamine
4.2 panga otseühenduse loomine
4.3 dokumentide digitaliseerimise erinevad lahendused

5. nädala teema: Personaliga seotud seadusandluse blokk annab nippe, kuidas tänapäeva ettevõtluses käib meeskonna loomine ja mis on oluline teada tööandjal.
5.1 Personali vajadus ja värbamine
5.2 Erinevad lepingud töötajatega
5.3 Tööohutus- ja tervishoiu nõuded ettevõttes

6. nädala teema: Töötajatega seotud kannete tegemine Merit Palk programmiga blokk annab väga täpsed videojuhised, kuidas kasutada töötajate haldamiseks Merit Palk programmi.
6.1 töötajate register ja selle kasutamine
6.2 töötajate isikuandmete sisestamine
6.3 töötajate lepingute sisestamine
6.4 töötasu sisestamine
6.5 puhkused ja töökatkestuste kajastamine
6.6 kinnipidamiste kajastamine raamatupidamises
6.7 töötasude väljamaksete tegemine
6.8 töötasude väljamaksete deklareerimine 
6.9 palgakande koostamine ja edastamine Merit Aktivasse
6.10 palga väljamakse kajastamine Merit Aktivas

7. nädala teema: Majandusaasta aruande koostamise bloki eesmärgiks on juhendada igat osalejat reaalselt oma ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel. Reaalselt on see osa üks lihtsamaid kui eelnev töö on korrektselt tehtud.
7.1 käibeandmiku ja saldode kontroll
7.2 majandusaasta aruande faili loomine programmis
7.3 majandusaasta aruande koostamine ettevotjaportaal.rik.ee keskkonnas

REGISTREERUMINE:

Email again:

Koolitajaks on Triin Raudoja

Olen tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana olen tegutsenud aastast 2011. Olen ka tunnustatud tegija noorsootöös nii Tartu linna, Tartumaa kui ka riigitasandil. 2013. aastal pälvisin  tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana.  2007. aastal omandasin Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (magistritöö on vaja ainult kirjutada).

2011. aastal asutasin Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Minu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on klientide nimistus 60 ettevõtet. Koolitajana on minu trumbiks  keeruliste asjade seletamine loogiliselt ja põnevalt.

Raamatupidajana olen aastate jooksul kokku puutunud erinevate mikroettevõtjatega. Neil on endal suur huvi oma ettevõtte raamatupidamise korraldamise vastu. Olen ka aastaid pakkunud individuaalset nõustamise teenust, mis sisaldab esialgset juhi juhendamist ning pärast iseseisvat tööd tehtud töö kontrollimist minu poolt. Sellest tulenevalt tekkis mõte, et võiks sellist teenust pakkuda praktilise koolituse formaadis. Koolituse käigus ettevõtjad koguvad kokku iseenda ettevõtte tulu-kulu dokumendid ja hakkavad nendega praktiliselt tööle. Tulemiks ongi ettevõtte raamatupidamise korrastamine ning majandusaasta aruande koostamine. Neile osalejatele, kellel veel pole enda ettevõtet antakse koolitaja poolt reaalse ettevõtte alusdokumendid töötamiseks. Lisaks praktilistele oskustele antakse juurde teoreetilisi teadmisi.