E-ÕPPEKURSUS: RAAMATUPIDAMISE KOOLITUS JUHTIDELE


Sihtgrupp: alustavad või tegutsevad  mikroettevõtte juhid, kes soovivad teha ise alguses oma ettevõtte raamatupidamise.

Toimumisaeg: 14.10-5.12.2019

Igal neljapäeval tuleb meilile õppevideod ja ligipääs õppematerjalidele!

Maksumus: 99 eurot, mis sisaldab õppematerjale ja esitatud majandusaasta aruannet. 

Teemablokid õppenädalate kaupa:
1. nädala teema: Ettevõtlus tervikuna, mis tuletab meelde olulised taustteadmised. Õppevideod on koostatud alustavatele ettevõtjatele, kuid siiski väga olulised juba tegutsevale ettevõtjale. Tihti on meie arusaam erinevatest mõistetest ettevõtluses auklik ja need videod ühtlustavad selle info.

1.1 Ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid
1.2 Ettevõtete erinevad vormid
1.3 Ettevõtte omanikud, juhatus ja rollid
1.4 Ettevõtlusega alustamine

2. nädala teema:  Raamatupidamise teoreetiline baas annab põhjaliku, kuid vägagi elulise ülevaate raamatupidamise seadusandlusest. Kõige rohkem tehakse vigu algdokumentide määratluses ja ei kasutata ära kõiki võimalusi kulusid optimeerida. Selle bloki kõige väärtuslikumad nipid on kulude struktuuri loengus, kus käsitletakse erinevaid maksuvabasid kulutusi.
2.1 Raamatupidamise seadusandlus
2.2 Sise-eeskiri ja algdokument
2.3 Majandusaasta aruande olemus
2.4 Kulude struktuur
2.5 Tulude struktuur
2.6 Käibe- ja põhivarad
2.7 Kohustused ja omakapital
2.8 Käibemaks ja sellega seonduv
2.9 Deklaratsioonid

3. nädala teema: Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktivas on väga praktiline õppevideode blokk, kus koolitaja näitab videos täpselt ette, mida ja kuidas peab tegema programmis. 
3.1 kasutajakonto tegemine Merit Aktivasse ja erinevad eelseadistused
3.2 müügiarve koostamine
3.3 kuludokumentide sisestamine
3.4 aruandva isiku kuluaruannete sisestamine
3.5 erinevate makseviiside kasutamine raamatupidamises
3.6 pangaväljavõtte sisestamine ja tehingute kinnitamine
3.7 põhivara arvestus ja sisestus
3.8 laoarvestuse kasutamine
3.9 pearaamatu kannete koostamine
3.10 käibeandmiku kasutamine kontrollimiseks

4. nädala teema: Digitaalsed lahendused raamatupidamise lihtsustamiseks annab ülevaate, et kuidas on võimalik efektiivselt oma aega kasutada. Tänapäeval suudavad programmid väga palju raamatupidaja tööd asendada.
4.1 e-arve olemus ja  seadistamine
4.2 panga otseühenduse loomine
4.3 dokumentide digitaliseerimise erinevad lahendused

5. nädala teema: Personaliga seotud seadusandluse blokk annab nippe, kuidas tänapäeva ettevõtluses käib meeskonna loomine ja mis on oluline teada tööandjal.
5.1 Personali vajadus ja värbamine
5.2 Erinevad lepingud töötajatega
5.3 Tööohutus- ja tervishoiu nõuded ettevõttes

6. nädala teema: Töötajatega seotud kannete tegemine Merit Palk programmiga blokk annab väga täpsed videojuhised, kuidas kasutada töötajate haldamiseks Merit Palk programmi.
6.1 töötajate register ja selle kasutamine
6.2 töötajate isikuandmete sisestamine
6.3 töötajate lepingute sisestamine
6.4 töötasu sisestamine
6.5 puhkused ja töökatkestuste kajastamine
6.6 kinnipidamiste kajastamine raamatupidamises
6.7 töötasude väljamaksete tegemine
6.8 töötasude väljamaksete deklareerimine 
6.9 palgakande koostamine ja edastamine Merit Aktivasse
6.10 palga väljamakse kajastamine Merit Aktivas

7. nädala teema: Majandusaasta aruande koostamine


REGISTREERUMINE:

Email again:
Koolitusel osalemise ajad:


Koolituse õpiväljundid:

·       kajastab dokumentide alusel väikese suurusega majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites;

·       koostab ja esitab finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;

·       mõistab erinevate maksude olemust (käibemaks, erisoodustus, töötasu maksud) ning täidab erinevaid maksudeklaratsioone, lähtudes õigusaktidest;

·       oskab kasutada Merit Aktiva raamatupidamistarkvara erinevaid mooduleid ning kajastab nendega seotud võimalustes majandustehinguid.

Raamatupidajana olen aastate jooksul kokku puutunud erinevate mikroettevõtjatega. Neil on endal suur huvi oma ettevõtte raamatupidamise korraldamise vastu. Olen ka aastaid pakkunud individuaalset nõustamise teenust, mis sisaldab esialgset juhi juhendamist ning pärast iseseisvat tööd tehtud töö kontrollimist minu poolt. Sellest tulenevalt tekkis mõte, et võiks sellist teenust pakkuda praktilise koolituse formaadis. Koolituse käigus ettevõtjad koguvad kokku iseenda ettevõtte tulu-kulu dokumendid ja hakkavad nendega praktiliselt tööle. Tulemiks ongi ettevõtte raamatupidamise korrastamine ning majandusaasta aruande koostamine. Neile osalejatele, kellel veel pole enda ettevõtet antakse koolitaja poolt reaalse ettevõtte alusdokumendid töötamiseks. Lisaks praktilistele oskustele antakse juurde teoreetilisi teadmisi.  

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö  

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.  

Koolitajate pädevused: koolitajaks on Triin Raudoja

Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. Ta on ka tunnustatud tegija noorsootöös nii Tartu linna, Tartumaa kui ka riigitasandil.2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitana.  2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (magistritöö on vaja ainult kirjutada).

2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Triinu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on tal nimistus 45 ettevõtet. Koolitajana on tema trumbiks  keeruliste asjade seletamine loogiliselt ja põnevalt.