MENTORLUS

ÄRIMENTORLUS ETTEVÕTJALE 

Mentoriga koostöö toetab sinu ettevõtte arengut ja tegevuseesmärkide saavutamist läbi kogemuste jagamise.

 

Ärimentor jagab oma professionaalseid kogemusi, mis aitab alustaval ettevõtjal oma tegevusi efektiivsemalt planeerida ja korraldada ning ettevõtet arendada.

Mentorlus eesmärgiks on saavutada äriplaanis ja/või ettevõttes prognoositud eesmärkide, tegevuste ja tulemuste saavutamine. Lisaks anda palju olulisi enesearengu ja ettevõtluse tehnikaid, mida saaks mentii pärast mentorlust iseseisvalt kasutada. 

 

KINGITUS Sinule 30-minutit TASUTA mentorlust.

Broneeri aeg: https://ettevotlik.youcanbook.me/

 

Kellele?

Koostöö sobib kõikidele alustavatele ettevõtjatele, kes soovivad tuge oma ettevõtte arendamisel. Ärimentorlus on hea jätkutugi ettevõtluskoolitusel osalenutele, kes on saanud töötukassalt ettevõtluse alustamise toetust.

 

Kui kaua kestab?

Sõltub mentii soovist. Kõige kiiremad ja paremad tulemused saavutatakse kui kohtumised toimuvad iga kahe nädala tagant ehk mentorluse koostöö kestab minimaalselt 6 kuud.

 

Maksumus: 1250 eurot koos käibemaksuga, võimalik tasuda osamaksetena.

NIPP: Töötukassa kaudu on võimalik taotleda mentorluse rahastamist neil, kes on saanud viimase 1,5 aasta jooksul ettevõtluse alustamise toetust.

Loe lisaks: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-toetamise-teenused#Individuaalne%20mentorlus

 

Kuidas koostöö toimub?

Koostöö raames arutletakse erinevatel teemadel, mis aitab esilekerkivate väljakutsetega paremini toime tulla ja konkreetsetele probleemidele efektiivseid lahendusi leida. Olulised teemad, kus mentor saab toeks olla on näiteks ettevõtte juhtimine, müük ja turundus, raamatupidamise korraldamine jm. 

Esimesel kohtumisel pannakse paika kohtumiste ajakava ning teemade valikud, millele mentoriga koos keskendutakse. 

Mentorlus koosneb kahest õppeformaadist:

 • Individuaalsest kontaktkohtumisest vastavalt ajakavale, iga kohtumine kestab 60 minutit;
 • Õppevideodest, mis käsitlevad järgmise kontaktkohtumise jaoks püstitatud temaatikat.

Mentorluse kontakttundide mahuks on 10 tundi, iga kohtumine kestab 60 minutit. Lisaks saadetakse toetava õppematerjalina välja videomaterjali samuti 10 akadeemilise tunni mahus.

 

Mentorluse teemad jagunevad laiemalt kolme gruppi:

 • Müügi- ja turustamisega seotud teemad (teemad 1,2 ja 3), mille tulemuseks on toimiv müügistrateegia selleks, et täita äriplaanis seatud müügiprognoosid;
 • Protsesside ja tegevustega seotud teemad (teemad 4, 5, 6 ja 7), mille tulemuseks on efektiivselt ja kasumlikult toimiv ärimudel selleks, et täita äriplaanis seatud finantseesmärke;
 • Ettevõtjat kui inimest toetavat teemad (teemad 8, 9 ja 10), mille tulemuseks ettevõtte pidev arendamine ja tasakaalus juht selleks, et täita äriplaanis seatud pikaajalised eesmärgid ja hoida ettevõtte tegevus jätkusuutlikuna.

Käsitletavate teemade põhjalik tutvustus:

 1. Sihtkliendi põhjaliku profiili koostamine: luuakse väga täpne sihtkliendi profiil, mis võimaldab suunata paremini sotsiaalmeedia reklaami, luua täpsema müügistrateegia ja digiturunduskava;
 2. Sihtklienti ja ettevõtte huve arvestava müügistrateegia koostamine: analüüsitakse ettevõtte inimeste isikuomadusi ja erinevaid tugevusi, mis võimaldab koostada ettevõtjast kui inimesest lähtuva parima müügistrateegia.
 3. Ettevõtte väärtuspakkumise disain: disainitakse olemasolevaid teenuseid sihtkliendile veelgi sobivamaks ja luuakse väärtuspakumine, mille tulemuseks on tugeva tajutava konkurentsieelise loomine ettevõttele.
 4. Ettevõtte tegevuste ja protsesside kaardistamine: luuakse põhjalik tegevuste ja protsesside (klientide liikumine internetis sotsiaalmeedia ja kodulehe vahel, suhtlemine klientidega, kuludestruktuur, tagasiside kogumine, uute klientide leidmine jne) ajatelg eesmärgiga leida võimalikud kitsaskohad ärimudelis.
 5. Koostööpartnerite vajaduse kaardistamine: eelnevas punktis ilmnenud kitsaskohtade lahendamiseks sobivate koostööpartnerite kaardistamine ja läbirääkimiste lähtepunktide koostamine.
 6. Ettevõtte tegevuse efektiivistamise võimalused: erinevate kaardistuste tulemusena luuakse võimalused, kuidas muuta efektiivsemaks tegevused, protsessid.
 7. Tasakaalus tulemuskaardi koostamine ettevõtte eesmärkide kaardistamiseks: vaadatakse üle äriplaanis seatud eesmärgid ja koostatakse tasakaalus tulemuskaardi meetodil modifitseeritud eesmärgid.
 8. Positiivse sisekõne loomise tehnikad: ettevõtja vaimset tervist hoidvate tehnikate ülevaade ja positiivse „ankurite“ nimekirja loomine.
 9. Ajaplaneerimise tehnikad: eesmärkide elluviimiseks luuakse ettevõtjale sobiv ja jätkusuutlik ajaplaneerimise süsteem, mis toetab positiivset sisekõnet.
 10. Vahe-eesmärkide hindamine ja tasakaalu lisamise tehnika rakendamine: tasakaalu lisamise tehnika tutvustamine eesmärgiga hoida ettevõtja efektiivselt ja järjepidevalt tegutsemas seatud sihtide poole.

 

Kui jõudsin siia, siis on mentorlus sinu jaoks järgmine samm ettevõtluse teekonnal.  Alusta kingitusest ja saame tuttavaks!

 

KINGITUS Sinule 30-minutit TASUTA mentorlust.

Broneeri aeg: https://ettevotlik.youcanbook.me/

 

Ärimentor: Triin Raudoja

Mentorluses osalejate tagasiside: