Digipädev majandusarvestus ja finantsjuhtimine raamatupidajatele

 

Olen tegutsenud ettevõtjana 7 aastat. Olen Merit Aktiva tarkvara abil raamatupidamist iseseisvalt koostanud 3 aastat. Läbisin koolituse ning mõistsin kohe, et hoopis Ettevõtlik Mõte koolitused raamatupidamise koolituse läbimisest oleks pidanud alustama. Oleks jäänud mitmed rumalused tegemata. Ettevõtlik Mõte koolitused raamatupidamise koolitus on väga põhjalik. Keerulised teemad selgitatakse lahti näidete abil võimalikult lihtsalt ja “tavainimesele” mõistetavas keeles. Meeldib, et koolituse juurde kuulub individuaalne konsultatsioon, millel saab üks-ühele tekkinud küsimused ja/või praktilised küsimused läbi arutada. Koolituse läbinuna tekib arusaam raamatupidamise põhitõdedest ning saad praktilised näited, kuidas võimalikult palju raamatupidamine automatiseerida. Soovin soojalt!                                                   Indrek Oden, ettevõtja

Koolituse kestus: üheksa nädalat, igal esmaspäeval alustab uus õppegrupp.  

Toimumiskoht: veebis e-õppena

Koolituse maht: kokku 80 akadeemilist tundi (38 akadeemilist tundi videomaterjale+8 akadeemilist tundi auditoorset tööd koolitajaga+36 tundi iseseisvat tööd kursuse lõputööga)

Koolituse maksumus: 725 eurot (lisandub käibemaks 20%)  

REGISTREERU KOOLITUSELE: https://forms.gle/81AFu7CfgQJuVEqYA

Kellele koolitus sobib? 

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad ja mikro- ning väikeettevõtete juhid.

Miks koolitusel osaleda? 

Koolituse tulemusena mõistab osaleja raamatupidamise algtõdesid ja seadusandlust, oskab oma ettevõtte raamatupidamist sisse seada ja praktiliselt teostada ning majandusaasta aruannet koostada ja esitada. Osalejal on kõikidele õppematerjalidele eluaegne ligipääs, mis võimaldab koolituse materjale igal ajal uuesti läbi töötada ja raamatupidamise süsteemi arendada. 

Lisaks on võimalus kasutada raamatupidamise korraldamisel maksimaalselt erinevaid digilahendusi.

Kuidas koolitus toimub? 

Koolitus toimub e-õppena veebi vahendusel, mis võimaldab osaleda olenemata asukohast. Koolitus kestab kokku üheksa nädalat, mille kestel läbitakse eraldiseisvad teemamoodulid. Igal esmaspäeval saadetakse osaleja e-posti aadressile vastava õppenädala koolitusvideod ja võimaldatakse ligipääs läbitava teema õppematerjalidele. Väga oluline on iga koolitusvideo kohta koolitajale tagasisidet anda. 

Igal reedel toimub koolitajaga videokõne, mille käigus vastab koolitaja tekkinud küsimustele ning kontrollib õpilase teadmisi. Koolituse viimasel nädalal tuleb esitada kodutöö, kus esitletakse ühe konkreetse ettevõtte põhjal raamatupidamise korraldamise ülesehitust ning kasutatavaid digilahendusi.

KOOLITUSE TEEMAD ÕPPENÄDALATE KAUPA 

I MOODUL: ettevõtluse ABC (videomaterjali maht 5 akadeemilist tundi) 

Ettevõtluse teema tuletab meelde olulised baasteadmised, mis on vajalikud nii alustavale kui juba tegutsevale ettevõtjale. Ettevõtluse teema moodul koosneb neljast õppevideost, milles käsitletakse põhjalikult järgmisi teemasid: 

 • olulised mõisted ettevõtluses
 • ettevõtluse erinevad vormid
 • ettevõtte juriidiline asutamine 
 • motivatsioon ettevõtluses
 • ettevõtluse erinevad stiilid ja sellest lähtuvad kulustruktuurid
 • ettevõtluskonto 
 • ettevõtte osakapital 
 • ettevõtte osanik ja juhatus
 • jm

II MOODUL: raamatupidamise ABC (videomaterjali maht 9 akadeemilist tundi)

Raamatupidamise teema moodul annab väga põhjaliku ülevaate seadusandlusest ja ettevõtte kulude struktuurist. Teema koosneb kaheksast õppevideost, mis keskenduvad järgmistele teemadele: 

 • Raamatupidamise seadusandlus
 • ettevõtte algdokumendid ja sise-eeskiri
 • majandusaasta aruande olemus
 • kulude-tulude struktuur
 • käibe- ja põhivarad
 • kohustused ja omakapital
 • käibemaksuseadus.

III MOODUL: raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktiva programmis (videomaterjali maht 9 akadeemilist tundi)

Kolmanda nädala teema moodul keskendub raamatupidamise praktilisele poolele, mis aitab ettevõtte raamatupidamise sisse seada. Teema koosneb 11 õppevideost, mis käsitlevad järgmiseid teemasid: 

 • Konto loomine ja seadistamine Merit Aktivas
 • Müügiarve koostamine
 • Kuludokumentide sisestamine
 • Aruandva isiku kuluaruannete sisestamine
 • Erinevate makseviiside kasutamine raamatupidamises
 • Panga väljavõtte sisestamine ja tehingute kinnitamine
 • Põhivara arvestus ja sisestamine
 • Laoarvestuse kasutamine
 • Pearaamatu kannete koostamine
 • E-arvete aktiveerimine
 • Erinevad digilahendused raamatupidamises

IV MOODUL: ettevõtte personali haldus ja kaasnev seadusandlus (videomaterjali maht 5 akadeemilist tundi)

Personali teema moodul annab põhjaliku ülevaate, kuidas ettevõtte meeskonda luua ja millega on oluline arvestada ning kuidas teha raamatupidamises töötajatega seotud kandeid. Moodul koosneb kolmeteistkümnest õppevideost, milles käsitletakse järgmisi teemasid: 

 • Personali värbamine
 • Erinevad töölepingud
 • Tööohutus- ja tervishoid
 • Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskeskkond (e-MTA) kasutaja loomine
 • Töötajate register
 • Töötajate isikuandmete ja lepingute sisestamine
 • Töötasude sisestamine
 • Puhkuste kajastamine
 • Töötasude väljamaksete tegemine ja deklareerimine

V MOODUL: majandusaasta aruande koostamine (videomaterjali maht 3 akadeemilist tundi)

Antud teema eesmärk on anda teadmised ja oskused, kuidas oma ettevõtte majandusaasta aruannet koostada ja esitada. Moodul koosneb kahest õppevideost, mis keskenduvad järgmistele teemadele: 

 • käibeandmiku ja saldode kontroll
 • majandusaasta aruande koostamine

VI MOODUL: finantsanalüüs- ja juhtimine (videomaterjali maht 6 akadeemilist tundi)

 • Finantsanalüüs – vertikaal-ja horisontaalanalüüs, enamlevinud finantssuhtarvud
 • Finantsjuhtimine.
 • Investeeringute määratlemine.
 • Raha vajadus ja eelarvestamine.
 • Investeeringute vajaduse määramine ja põhjendamine.

VII MOODUL:  digilahendused majandusarvestuses ja finantsjuhtimises (videomaterjali maht 5 akadeemilist tundi)

Siin moodulis keskendutakse erinevate digilahenduste tutvustamisele. Lisaks ettevõtte protsesside kaardistamise kaudu luuakse raamatupidamise süsteem, mis kasutab ära maksimaalselt erinevaid digilahendusi, kuid võimaldab analüüsida ettevõtte finantsilist võimekust. Viimases videos keskendutakse koostööle raamatupidaja, juhi ja it-spetsialisti vahel läbi praktiliste näidete.

VIII õppenädalal luuakse raamatupidamise süsteem ja rakendamise mudel konkreetse ettevõtte põhjal (iseseisva töö maht 36 tundi+2 akadeemilist tundi videokõnesid)

Peale õppematerjalide läbimist on õpilasel aega 2 nädalat koostada ühe konkreetse ettevõtte põhjal raamatupidamise korraldamise süsteem, kus on kasutatud maksimaalselt erinevaid digilahendusi.

Õppe edukaks läbimiseks on vajalik esitleda raamatupidamise süsteemi ja selle rakendamise mudelit.

Loe lisaks ka koolituse õppekava »»»

 

REGISTREERU KOOLITUSELE: https://forms.gle/81AFu7CfgQJuVEqYA

 

 Koolitajaks on pikaajalise raamatupidamise ja ettevõtluse kogemusega Triin Raudoja

Ettevõtjana alustas Triin 2005. aastal jaekaubanduses ja 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis Majandusteaduskonnas bakalaureusekraadi. Alates 2011. aastast raamatupidamise ettevõtte juht ja 2020. aasta sügisel oli tema kliendibaasiks 90 erinevat ettevõtet. Nende kõikide ettevõtete raamatupidamise korraldamist saab teha ainult kasutades nutikalt digilahendusi. 

2020. aasta kevadel lõpetas ta Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal magistrikraadi. Magistritöö teemaks oli põllumajandussektoris eAgronomi rakenduse kaudu raamatupidamise ja finantsanalüüsi lihtsustamine ning omahinna kalkulatsioonimudeli loomine.

Loe lisaks ka koolitaja CV-d »»»