Kaalu psühholoogia programm


Kaalu psühholoogia programm analüüsib inimest kui tervikut ja inimese (üle)kaalu kui teatud käitumismustrite kõrvalnähtust.
Programmi lähtepunktiks on, et ülekaalu põhjused jagunevad kaheks, füüsilisteks ja emotsionaalseteks.
Füüsilise ülekaalu põhjustega tegelevad enamasti treenerid ja toitumisnõustajad. Kaardistatakse ära põhjused, miks kaal tõuseb ja pannakse paika strateegia toitumise ning liikumise kaudu, kuidas kaal langeks.
Emotsionaalse ülekaalu põhjustega tegelevad enamasti psühholoogid, coachid, superviisorid ja teised nõustajad juhul kui ülekaal mõjutab otseselt inimese teisi eluvaldkondi. Samuti pannakse paika sekkumisstrateegia, kuidas inimene suudaks oma emotsioonidega toime tulla ja edasi liikuda.

Antud programm aga käsitleb neid mõlemaid põhjuseid tervikuna ja võrdselt.  Programm koosneb 4 teemablokist, mis käsitleb inimese suhet toidu, iseenda, keha ja ülejäänud maailmaga.

Nädalateemad: füüsilise ülekaalu põhjuste kaardistamine, emotsionaalse ülekaalu põhjuste kaardistamine, tõelise eesmärgi leidmine tervislikuks kaalulanguseks, sinu motivatsiooni tüübi kaardistamine, kuidas süüa teadlikult, mida ja kuna süüa lähtudes sinu isikupärast ja kehatüübist, minu toetav ja tänulik suhe kehaga, toidu emotsionaalse väärtuse mõistmine, emotsioonide vabastamise tehnikate tutvustamine, individuaalse tervisliku toitumisrežiimi loomine elu lõpuni, programmi tulemuste tagasiside ja analüüs.

Programmi töövorm toimub kõikjal, kus SINA soovid ise panustada:

1. iga nädal ilmub postkasti 45-minutiline video, kus käsitletakse nädalateemale vastavalt olulisi teoreetilisi aspekte ja selgitatakse nädala kodutöö sisu. 

2. iga nädal viiakse läbi  üks juhitud meditatsioon, mis lubab osalejatel kasvada iseendaks.. Meditatsioonidel on erinevad teemad, mis lähtuvad nädalateemast. See on võimas vahend teha muutusi iseendas teisel teadvusseisundil. Meditatsiooni saab kogeda lindistusena iseendale sobival ajal ja kohas. 

Programmi eesmärgiks on emotsioonide lahtihaakimine toidust ehk siis emotsionaalse söömise lõpetamine!

Programmi läbimisel osaleja:
  • teadvustab paremini oma emotsioone ja kasutab nende läbikogemiseks teisi viise peale söömise;
  • omab laialdast valikut tööriistu, mis võimaldavad tal kogeda suuremat rahulolu igapäevaelus;
  • saab teadmisi erinevatest toitumisrežiimidest ja tal on olemas individuaalne toitumisrežiim enda jaoks;
  • tunneb ennast oma kehas paremini ning on rahulolevam oma keha suhtes;
  • oskab veelgi enam väärtustada iseennast ja inimesi enda elus.

See programm on just SULLE kui sa oled proovinud kõike, et võtta kaalust alla ja ikkagi jo-jo efektiga tagasi alguses. 
See programm on just SULLE kui sa tunned, et toitumiskava järgimisel ikkagi pole jäädavaid tulemusi.
See programm on just SULLE kui sa tunned end igapäevaselt väsinud, tüdinud ja ülekaalus.


Söömine pole igapäevane võitlus iseendaga, vaid tegevus, mis annab energiat sinu kehale!

Lisainfo: Triin Raudoja, 51 32 672, ettevotlik@gmail.com